Prehľad oznamov

Zmena vykurovania od 1.11.2021

Na základe požiadaviek občanov Sp. Novej Vsi a po dohode so správcovskými spoločnosťami ( Bytové družstvo SNV, Správcovská firma, s r.o. SNV, Polytop SNV ) oznamujeme všetkým odberateľom tepla v bytových priestoroch, že od 1. novembra 2021 dochádza k zmene doby vykurovania a dodávky teplej vody nasledovne:

  • dodávka teplej vody bude zabezpečená v kvalite zmysle vyhlášky č. 152/2005 Z. z. od 5. 00 hod. do 23. 00 hod.
  • vykurovanie bude:

- od 5.00 hod. do 22.00 hod. podľa ekvitermickej krivky, - od 22.00 hod do 5. 00 hod. ak vonkajšia teplota v danej lokalite poklesne pod + 5°C vykurovanie bude prebiehať v útlmovom režime 40 °C teplou vykurovacou vodou. Pri teplote v danej lokalite vyššej ako + 5°C bude vykurovanie v dobe od 22.00 hod. do 05.00 hod. odstavené.

Stránky