Prehľad oznamov

Výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu predstavenstva

Mesto Spišská Nová Ves, so sidlom Radničné námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zakladateľ obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves — EMKOBEL, as., so sídlom Rázusova ul. Č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa 5 zákona Č. 552/2003 Z. z, o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a.s., so sídlom Rázusova ul. č. 1846, 05201 Spišská Nová Ves.viac tu :http://www.emkobel.sk/zverejnovanie

Stránky