Prehľad oznamov

Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia od VSD o prerušení dodávky elektriny na kotolniach oznamujeme našim odberateľom, že v nasledujúcich dňoch bude prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody :

  • Východ 1- ul. Fraňa Kráľa   - 17.6. 2013 od 7:00 do 15:00
  • Východ 2 - ul. Slovenská   - 12.6.2013 od 7:00 do 15:00
  • Banícka     - 7.6.2013   od 7:00 do 17:00
  •                  - 11.6.2013 od 7:00 do 19:00
  • Rázusova  - 7.6.2013   od 7:00 do 17:00
  •                  - 11.6.2013 od 7:00 do 19:00

Odstávka dodávky TÚV

V súčasnosti neprebiehajú žiadne plánované odstávky. V prípade otázok sa obráťte telefonicky na dispečng: 053/4421061, 053/4297032

Spustenie novej webovej stránky

Spoločnosť EMKOBEL a.s. v spolupráci s agentúrov Progrup spustila do prevádzky novú internetovús tránku.
Veríme, že návštevníci získajú všetky potrebné informácie o našej spoločnosti.

Stránky