Kontakt

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

DISPEČING - NAHLASOVANIE PORÚCH

Telefón: 053/4421061
Mobil: 0917 949656

Obchodné meno: EMKOBEL a.s.
Sídlo: Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31 736 785
Telefón: 053/4423246
e-mail: emkobel@emkobel.sk
http://www.emkobel.sk


Zväčšiť mapu

RIADIACI MANAGEMENT SPOLOČNOSTI

Ing. Marián Bubeník, riaditeľ spoločnosti

Stanislav Lorko, vedúci technicko-prevádzkového úseku

Ing. Zuzana Jakubcová, vedúca obchodno-ekonomického útvaru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN - PREDSTAVENSTVO

Predseda :

Ing. Pavol Bečarik

Členovia :

Ing. Ľubomír Pastiran
Mgr. Jozef Kačenga ml.
Mgr. Rastislav Javorský
PaedDr. Dávid Demečko, PhD.

DOZORNÁ RADA 

Predseda:

Mgr. Ing. Igor Geletka

Členovia :

Mgr. Peter Bednár
MUDr. Alena Pekarčíková
Mgr. Marek Baláž
Ing. Oskar Gonda

 

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Jakubcová

eu@emkobel.sk