Otázky a odpovede

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

Ako riešiť reklamácie?

Ak ide o reklamáciu technického charakteru, ktorú treba riešiť okamžite, poradíme, prípadne zabezpečíme kontakt na zodpovedného odborného zamestnanca bezodkladne. 

Dôležité je vedieť, že v prípadoch, ktoré neznesú odklad a príčinou môže byť porucha alebo nedostatočnosť v dodávke médií zo strany dodávateľa tepla, je k dispozícii dispečing s nepretržitou službou. Kontakt je uvedený v každej zmluve o dodávke a odbere tepla aj na našej internetovej stránke. 

Ak ide napríklad o reklamáciu fakturovaného množstva tepla, odporúčame písomnú formu - poštou alebo elektronicky na emkobel@emkobel.sk

(prevzaté: www.dalkia.sk)

 

Ako súvisí výška odberu tepla s výškou ceny tepla?

Cena tepelnej energie je dvojzložková, pozostáva z variabilnej a fixnej zložky ceny tepla

 

Boj medzi CZT a domácimi kotolňami

V ostatných dňoch mohli slovenské domácnosti konečne otočiť kohútiky na svojich radiátoroch znova na nulu. O pár mesiacov sa však vykurovacia sezóna znova vráti. A s ňou aj nekonečná diskusia, najmä obyvateľov v slovenských mestách, o tom, či je výhodnejšie mať v bytovom dome spoločnú domovú kotolňu so susedmi, alebo byť napojený na sieť veľkých výrobcov tepla. Čiže vykurovať svoj byt prostredníctvom tzv. centrálneho zásobovania teplom (CZT). O výhodnosti jedného alebo druhého sa vedie už dlhšiu dobu diskusia.

Predajcovia domových kotolní, nazývaní aj "kotlikári", používajú pri presviedčaní domácností na zmenu spôsobu vykurovania viacero argumentov. Podľa nich sa napríklad odpojením od CZT automaticky napríklad zníži spotreba tepla na vykurovanie. Energetická agentúra je však iného názoru. "Vybudovaním vlastnej kotolne sa tepelno-technické vlastnosti objektu nezmenia, hydraulické pomery objektu zostávajú tiež rovnaké. Ak sa zníži spotreba tepla na vykurovanie, tak len znížením vnútornej teploty v objekte," upozorňuje SIEA.

Viac k tejto problematike nájdete :

http://venergetike.sk/spotrebitel/clanok/188-special-boj-medzi-czt-a-dom...

http://www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn/cena-tepla-domova-kotolna-vs-c...