Ako ušetriť?

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

Obytný objekt - dom

Obytný objekt (dom) môže ušetriť tepelnú energiu zavádzaním týchto opatrení:

  • hydraulickým a termostatickým vyregulovaním objektu,
  • zateplením,
  • výmenou okien v spoločných priestoroch
    a schodištiach,
  • izoláciou tepelných rozvodov vykurovania a rozvodov
    teplej vody v dome. 

Dôležitá je postupnosť realizácie jednotlivých opatrení!

Ak nerealizujete úsporné opatrenia súbežne, dôležitá je priorita v postupnosti vykonávania úsporných opatrení. Prvým krokom by malo byť vyregulovanie a termostatizácia.

Ak najskôr zateplíte a až následne vykonáte vyregulovanie a termostatizáciu, výsledným efektom je vyššia spotreba tepla, spôsobená neregulovaním potreby tepla termostatickými ventilmi, ale iba zvýšeným neefektívnym vetraním. Predstavuje to nadbytok tepla z dôvodu zatepleného, ale nevyregulovaného domu. 

(prevzaté: www.dalkia.sk)