Prehľad oznamov

Zmena vykurovania od 1.11.2021

Na základe požiadaviek občanov Sp. Novej Vsi a po dohode so správcovskými spoločnosťami ( Bytové družstvo SNV, Správcovská firma, s r.o. SNV, Polytop SNV ) oznamujeme všetkým odberateľom tepla v bytových priestoroch, že od 1. novembra 2021 dochádza k zmene doby vykurovania a dodávky teplej vody nasledovne:

  • dodávka teplej vody bude zabezpečená v kvalite zmysle vyhlášky č. 152/2005 Z. z. od 5. 00 hod. do 23. 00 hod.
  • vykurovanie bude:

- od 5.00 hod. do 22.00 hod. podľa ekvitermickej krivky, - od 22.00 hod do 5. 00 hod. ak vonkajšia teplota v danej lokalite poklesne pod + 5°C vykurovanie bude prebiehať v útlmovom režime 40 °C teplou vykurovacou vodou. Pri teplote v danej lokalite vyššej ako + 5°C bude vykurovanie v dobe od 22.00 hod. do 05.00 hod. odstavené.

Výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu predstavenstva

Mesto Spišská Nová Ves, so sidlom Radničné námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zakladateľ obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves — EMKOBEL, as., so sídlom Rázusova ul. Č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa 5 zákona Č. 552/2003 Z. z, o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a.s., so sídlom Rázusova ul. č. 1846, 05201 Spišská Nová Ves.viac tu :http://www.emkobel.sk/zverejnovanie

Stránky