Vyracovanie technicko-ekonomickej štúdie - využitie geotermálnej energie

Dodávateľ: 

SLOVGEOTERM , a.s.

Zverejnená: 

sobota, 13. máj 2023

Objednávka PDF: