Výmena armatúr ÚK a TÚV v teplovodnej šachte PK Mier1

Dodávateľ: 

Rumit Slovakia spol. s r.o.

Zverejnená: 

streda, 1. marec 2023

Objednávka PDF: