Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia od VSD o prerušení dodávky elektriny na kotolniach oznamujeme našim odberateľom, že v nasledujúcich dňoch bude prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody :

  • Východ 1- ul. Fraňa Kráľa   - 17.6. 2013 od 7:00 do 15:00
  • Východ 2 - ul. Slovenská   - 12.6.2013 od 7:00 do 15:00
  • Banícka     - 7.6.2013   od 7:00 do 17:00
  •                  - 11.6.2013 od 7:00 do 19:00
  • Rázusova  - 7.6.2013   od 7:00 do 17:00
  •                  - 11.6.2013 od 7:00 do 19:00